Tělo chrámem duše

Každé tělo povídá svůj vlastní příběh.....

Kdo se naučí naslouchat, pochopí, čím sám sobě brání v prožívání štěstí, zdraví a kvalitního života.

Na této praktické přednášce bych vám ráda přiblížila, jak vaše tělo dokáže prozradit mnoho o vašem životě, psychickém rozpoložení, postoji k sobě samému, a jak se snaží s vámi komunikovat skrze bolest a uzdravit vás skrze nemoc.

Díky mé 14 - leté masérské praxi, kdy mi pod rukama prošli stovky lidí, díky mému zájmu o člověka jako celek, díky práci na sobě a šamanským ceremoniím, kdy jsem pochopila, že jsem schopná se nacítit na člověka a vnímat jeho energie, a kde jsem mohla pochopit, jak funguje lidské vědomí, nevědomí, podvědomí i ego, mi těla mých klientů často říkají o úplně jiných potřebách, než si klienti vědomě připouštějí. Bolesti, tlaky, bloky, akutní i chronické nemoci vypovídají o životě, traumatech i rodových karmách, které si neseme. Náš největší problém je, že jsme se naučili všechny tyto věci potlačovat a bránit se jim. Odmítáme naslouchat svému tělu, a tak odmítáme slyšet informaci, která je pro nás zásadní a může nám přinést úlevu.

Při své práci se tedy snažím své klienty nejdříve nacítit na sebe, pomaličku je návést k vnímání problému, uvědomění si, že se tak moc brání slyšet, co se jim jejich vlastní tělo a duše snaží říct. Někdo je tak moc od sebe odpojen, že nedokáže ani na otázku: "Jak se cítíte?" odpovědět.

Jak tedy bude vypadat průběh přednášky?

- Nejdříve vám povím nějaké příklady z praxe, jak se na těle projevuje život, stres apod.,     jak mi promlouvají těla pod rukama. Co říka hlava, a jak se to může lišit od toho, co říká tělo.

- Povíte mi o svých postojích k sobě sama, svých bolestech, jak se vnímáte, co byste třeba     chtěli změnit.

- Uděláme si spolu 20 minutovou meditaci na propojení se se svým tělem a pokusíme se navnímat vše, co se nám pokusí říct.

- Budeme sdílet své prožitky, povíme si, co jsme o sobě zjistili a jakými způsoby můžeme se sebou efektivně pracovat.

Co s sebou?

Pohodlné oblečení a zvídavou náladu:-)